خلیج فارس طوفانی شد/ قایق های صیادی در غرب هرمزگان از حرکت بازماندند

صیادان پارسیانی با شروع یک روز طوفانی از صید بازمانده و خود را مهیای روزی نو با دریایی آرام می کنند.

به گزارش پایگاه خبری پارسیان خبر؛ در حالی که بیشتر نقاط کشور با بارش برف سفید پوش شده و سرما همه جا را فراگرفته است، طوفان و وزش باد و گرد وخاک پارسیان را در نوردیده است.

 

ساحل زیبای بندر بستانو در پارسیان نیز در ابتدای روز با وزش باد، آرامش خود را از دست داده و صیادان را از فعالیت خود باز داشت.

 

روستای ساحلی بستانو بیش از ۶۰ قایق صیادی و صیاد دارد که صیادی تنها شغل مردم ساحل نشین این روستاست که امرار و معاش خود را از دریا می گیرند.