فتوایی که جنجال به پا کرد!

به گزارش پایگاه خبری پارسیان پس از تصویب روز یکشنبه مجلس شورای عربستان مبنی بر جایز بودن دست زدن و تصویب راهکاری برای اعضای این مجلس برای استقبال از مهمانان، این مسأله سبب گردید تا واکنش کاربران اجتماعی توئیتر درعربستان برانگیخته گردد؛ بطوریکه ظرف چند ساعت از تصویب این مسأله حدود ۱۳۰ هزار توئیت در این رابطه منتشر شد.

طبق اعلام مطبوعات محلی عربستان به نقل از اعضای مجلس، تصویب این راهکار برای استقبال از میهمانان در مجلس شورای عربستان، پس از آن صورت پذیرفت که این مسأله مورد تأیید اعضای پارلمان عربستان قرار گرفت که دست زدن طبق شریعت اسلامی حلال می‌باشد و اعضای پارلمان آن را به صورتی راهکاری قانونی به تصویب رساندند.

با وجود اینکه عربستان به این مسأله به صورت مسأله ای جدی نگاه می‌کند؛ اما اقدام پارلمان عربستان سبب موجی از واکنشها در شبکه‌های اجتماعی در عربستان و سراسر جهان گردید و روزنامه‌های محلی عربستان این تصمیم را مسأله‌ای تاریخی عنوان کردند.

پس از چند ساعت از تصویب مجلس شورای عربستان، گروهی از جوانان سعودی اقدام به اظهار نظر و واکنش درباره این مسأله از طریق توئیتر کردند، بطوریکه تعداد توئیت‌ها از ۱۳۰ هزار توئیت گذشت.

کاربران سعودی در واکنش به این مسأله واکنشهای متعجبانه‌ای از خود بروز دادند بطوریکه یکی از این توئیت کنندگان نوشت: تشکر از مجلس وزیران ما، ما را از عذاب و درد رنج روزهایی که نمی خوابیدیم برای انتظار این مسأله، راحت ساختید!

همچنین یکی دیگر از کاربران توئیتر نوشت: از افراد خانواده‌ام می‌خواهم که هرزمان که من آمدم برایم دست بزنند.

گفتنی است، مجلس شورای عربستان در جلسه یکشنبه خود، پس از سالها درگیری برای ایجاد “راهکاری برای استقبال از مهمانان خود” اقدام به تصویب جایز بودن دست زدن از باب استقبال از مهمانان طبق فتوای شیخ طنطاوی و “شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین” کرد.

طبق اعلام منابع محلی عربستان، رئیس مجلس شورای عربستان در این جلسه اقدام به رأی گذاشتن مسأله “دست زدن” کرد که به غیر از چند نفر از مخالفان، بقیه اعضای مجلس با آن موافقت نمودند.